Melastomataceae

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermophyta
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Rosidae
Malvidae
Myrtales
Melastomataceae

Melastomataceae

[Olisbeoideae][Melastomatoideae] (Alfabetisch) register