Sedert het begin van deze eeuw en vooral sedert mijn pensionering houd ik mij bezig met het fotograferen van planten en bloemen. Daarbij ben ik bijzonder geïnteresseerd in de evolutielijnen van de families. Bovendien zijn er velen die nooit geweten hebben dat pinksterbloemen en boerenkool familie van elkaar zijn. En om nog een voorbeeld te noemen witte klaver is familie van vele grote tropische bomen met vaak zeer fraaie bloemen.

In 1998 werd de eerste versie gepubliceerd van het nieuwe APG-systeem voor de classificatie van de bloemplanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van genetische analyse van de DNA-volgorde van een aantal genen. Er wordt dan in feite niet meer gekeken naar de bekende families van de vroegere plantensystematiek, maar naar zogenaamde clades van nakomelingen plus de stamouders. Vroeger werden de families voornamelijk bepaald door vele kenmerken van kleur, vorm, enz. Misschien niet geheel verwonderlijk komen de beide systemen in veel gevallen overeen. Inmiddels is het APG-systeem verder ontwikkeld en sedert 2016 bestaat APG-IV. Enkele sites voor verdere informatie zijn APG IV-systeem en APG IV-system op wikipedia en voor de fijnproevers ANGIOSPERM PHYLOGENY WEBSITE, de site opgezet door Peter Stevens van de Missouri Botanical Garden.

De opzet van de site is de plantenwereld te laten zien in hun familieverbanden en evolutielijnen. Van veel planten wat weetjes. Zoeken volgens naam en land en vanuit de evolutie-structuur van het rijk van de vaatplanten.
Er is een pagina toegevoegd met een verzameling links naar websites, waar ik veel informatie heb gevonden voor duizendknoop.com/flora Het is ondoenlijk om overal precies aan te geven wat ik waar gevonden heb. Ook heb ik hier en daar zelf wat besluiten genomen bij moeilijke vertakkingen van de plantenwereld, als daar (nog) geen duidelijke eensluidende mening over was.

Om te navigeren door de site zijn er bovenaan de pagina een aantal figuren, die als link werken. Vooropig werkt de link 'vaatplanten orde-familie-soort'. Later is het de bedoeling, dat er gezocht kan worden op familie- en soortnamen van planten die voor deze site zijn gefotografeerd.
Soms zal de foto ook als link naar de soortpagina verwijzen. Op deze soortpagina staan meerdere foto's en wat info over de plant. Waar komt de naam vandaan? Wat is het gebruik van de plant enzovoort.

Planning van het opbouwen van de site.
De eerste fase is voorbij. Hierbij zijn ongeveer 1900 foto's gegroepeerd per geslacht-stam-(onder)familie-(super)orde. Zie de genoemde link boven aan de pagina. Let bij deze ordening op de naamgeving. Als voorbeeld kiezen we Cichorium intybus ~ Wilde cichorei. Een blauw soort aster, waarbij de hoofdjes met lintbloemen in de oksels van de stengelbladen zitten.

Hierbij is

Nog even op een rijtje: Orde = ...ales, Familie = ...aceae, Deelfamilie = ...oideae, Stam = ...eae, Deelstam = ...inae.

Toekomstplannen
(1) Veel planten zijn gefotografeerd in botanische tuinen. De naambordjes zijn veelal gebruikt voor de naamgeving op soortniveau. In het 'wild' gefotografeerd materiaal is via flora's, de app PictureThis op naam gebracht. Af en toe vond ik dat mijn botanische kennis daarbij tekort schoot om tot de soortnaam te komen. Sommig materiaal is ook ingevoerd op waarneming.nl en observation.org . Af en toe komt er een berichtje binnen van een vakkundige op die sites, waarbij de naam geaccordeerd wordt (dan ben ik een beetje trots) of verbeterd wordt (dan ben ik dankbaar). Een van de eerste plannen is om de naamgeving zonder fouten te krijgen, al is het dan maar op genusnaam.
(2) Een min-of-meer automatische toevoeging te creëren van nieuwe soorten(foto's)
(3) Bijzonderheden van diverse planten of groepen van planten
(4) Op naam zoeken van planten, naar soort, familie, plaats-van-de-foto.


Van wolfsklauw tot valeriaan

wolfsklauw - valeriaan