Bougainvillea glabra

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Pre-asteridae
Caryophyllales
Nyctaginaceae
Bougainvilleae
Bougainvillea
B. glabra

15 februari 2009 - Camyuva - Turkije
(Alfabetisch) register