Clethra barbinervis

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermophyta
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Ericales
Clethraceae
Clethra
C. barbinervis

19 juni 2012 - hortus - Leiden

(Alfabetisch) register