Heliconia venusta

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Liliopsida
Commelinids
Zingiberales
Heliconiaceae
Heliconia
H. venusta

27 juli 2009 - botanical garden - Singapore
(Alfabetisch) register