Lobelia spec

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Campanulidae
Asterales
Campanulaceae
Lobelioideae
Lobelia
L. spec

27 juli 2009 - botanical garden - Singapore
(Alfabetisch) register