Pavonia spinifex

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Rosidae
Malvidae
Malvales
Malvaceae
Malvoideae
Pavonia
P. spinifex

17 april 2013 - hortus - Amsterdam
(Alfabetisch) register