Pittosporum tobira

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Campanulidae
Apiales
Apiineae
Pittosporaceae
Pittosporum
P. tobira
Japanese pittosporum
Pittospore

8 mei 2013 - hortus - Leiden
(Alfabetisch) register