Rhododendron augustini

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermophyta
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Ericales
Ericaceae
Ericoideae
Rhodoreae
Rhododendron
R. augustini

23 oktober - hortus Leiden

(Alfabetisch) register