Saxifraga rotundifolia

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermophyta
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Pre-rosidae
Saxifragales
Saxifragaceae
Saxifraga
S. rotundifolia

5 juni 2012 - hortus - Leiden

(Alfabetisch) register