Solandra longiflora - Trompet plant

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermae
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Lamiidae
Solanales
Solanaceae
Solanoideae
Solandreae
Solandra
S. longiflora
Trompet plant
Trumpet plant

5 augustus 2009 - botanic gardens - Penang
(Alfabetisch) register