BLOEM VAN DE DAG

Sedert het begin van deze eeuw en vooral sedert mijn pensionering houd ik mij bezig met het fotograferen van planten en bloemen. Daarbij ben ik bijzonder geïnteresseerd in de evolutielijnen van de families.

In 1998 werd de eerste versie gepubliceerd van het nieuwe APG-systeem voor de classificatie van de bloemplanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van genetische analyse van de DNA-volgorde van een aantal genen. Er wordt dan in feite niet meer gekeken naar de bekende families van de vroegere plantensystematiek, maar naar zogenaamde clades van nakomelingen plus de stamouders. Vroeger werden de families voornamelijk bepaald door vele kenmerken van kleur, vorm, enz. Misschien niet geheel verwonderlijk komen de beide systemen in veel gevallen overeen. Inmiddels is het APG-systeem verder ontwikkeld en sedert 2016 bestaat APG-IV.

De opzet van de site is de plantenwereld te laten zien in hun familieverbanden en evolutielijnen. Van veel planten wat weetjes. Zoeken volgens naam en land en vanuit de evolutie-structuur van het rijk van de vaatplanten.

Om te navigeren door de site zijn er in de blauwe balk links aangebracht, waarvan er steeds meer zullen gaan werken. Vooropig werkt de link naar vaatplanten. Later is het de bedoeling, dat er gezocht kan worden op familie- en soortnamen van planten die voor deze site zijn gefotografeerd.
Met de cursor op de foto wordt de naam van de plant weergegeven. Soms zal de foto ook als link naar de soortpagina verwijzen. Op deze soortpagina staan meerdere foto's en wat info over de plant. Waar komt de naam vandaan? Wat is het gebruik van de plant enzovoort.

Planning van het onderhoud van de site.
Vooreerst op een aantal pagina het soortenbestand ordenen volgens familie en groepen van families. Let bij deze ordening op de naamgeving. Als voorbeeld kiezen we Cichorium intybus ~ Wilde cichorei. Een blauw soort aster, waarbij de hoofdjes met lintbloemen in de oksels van de balderen zitten. Hierbij is

Nog even op een rijtje: Orde = ...ales, Familie = ...aceae, Deelfamilie = ...oideae, Stam = ...eae, Deelstam = ...inae.

Verder is er een pagina met links naar diverse sites, waar ik o.a. veel wetenswaardigheden gevonden heb.