GRID-COUNTING

Wat is grid-counting?
Onder grid-counting versta ik het tellen van roosterpunten. We kunnen het aantal roosterpunten op een cirkel of parabool tellen. In veel takken van getaltheorie komen tellingen met behulp van elliptische krommen voor.
Op deze pagina zal de nadruk vallen op het tellen van gemarkeerde punten op roosters van beperkte omvang.

Een eerste hoofdstukje is te vinden op Caput 1, Grids van m bij 1