WISKUNDE
home page

Ik heb gestudeerd in Leiden in de jaren '60. De studierichting heette toen wiskunde en natuurkunde met sterrenkunde. Tijdens mijn studiejaren heb ik naast het studieprogram vele uren doorgebracht in de bibliotheek van het wiskunde-instituut om mij ook met andere onderwerpen uit de wiskunde bezig te houden.
Na mijn studie ben ik werkzaam geweest als docent wiskunde aan VWO-HAVO. In deze tijd heb ik mijn opgedane kennis enigszins geprobeerd bij te houden op het niveau dat ik bij mijn doctoraal examen had. Ook heb ik mij ooit beziggehouden met het verwerken van data met betrekking tot ambulancevervoer in Nederland.
Na mijn pensionering ben ik er achter gekomen, dat mijn kennis van toen niet optimaal was om weer aan te haken bij de wetenschappelijke wereld. Toch doorgaan, want wiskunde is geen onaangename bezigheid. Dit leidde tot een ommezwaai van topologie naar getaltheorie. Ooit was ik afgestudeerd met tentamens bij A. van de Ven en T. van Est. Tegenwoordig ben ik bezig met onderwerpen uit de getaltheorie.
Om er enkele te noemen:

Dit heeft geleid tot enkele artikelen. Bovendien zijn er enkele rijen vermeld in de OEIS (The On-line Encyclopedia of Integer Sequences):